Miten jatkuva innovointi tuo menestyksen. Vieraana Matti Apunen ja Heikki Nuutila

20. helmikuuta 2020

Innovointiin on monia metodeja, mutta tärkeintä on, että organisaatiolla on siihen metodi. Sillä menestys syntyy kyvystä tehdä jatkuvasti pieniä innovaatioita läpi organisaation pikemminkin kuin eliittijoukon projektina.

Miten sitten kyky jatkuvaan innovointiin luodaan ja miten sitä johdetaan? Entä kuinka tärkeää jatkuva innovointikyky on vaikkapa tavalliselle suomalaiselle pk-yritykselle?

Siitä podcastissa Pekka Poukkulan vieraana on keskustelemassa Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen ja kokenut hallitusammattilainen Heikki Nuutila.

Katso ja kuuntele episodi, niin opit kuinka pienikin organisaatio luo kyvyn jatkuvaan innovointiin ja luo etumatkaa.

Mitä kilpailukyky on ja miten kilpailuetu saavutetaan? Vieraana Kari Neilimo ja Heikki Nuutila

13. helmikuuta 2020

Episodin vieraista ei osaamista puutu kun Pekka Poukkulan vieraaksi asettuvat vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo ja kokenut hallitusammattilainen Heikki Nuutila. Aineena kilpailukyky ja kilpailuetu.

Vuorineuvos ja taloustieteen tohtori Kari Neilimon mukaan kilpailukyky tarkoittaa, että yritys on samalla tasolla kilpailijoidensa kanssa. Mutta kilpailukykyinen ei kuitenkaan erotu massasta.

Kilpailuetu taas on kilpailukyky täydennettynä yhdellä tai useammalla positiivisilla erottuvilla tekijöillä, kuten parempi laatu. Mutta kilpailuetua ei ole se, mitä yritys väittää, vaan se miten asiakas sen ymmärtää ja kokee.

Hallitusammattilainen Heikki Nuutila taas vertaa kilpailukykyä siihen, että jalkapallojoukkue on päässyt 1. divisioonaan. Vasta kilpailuedun saavutettuaan se voi toivoa nousevansa Veikkausliigaan.

Kuinka muutosta johdetaan. Vieraana Heikki Nuutila, hallitusammattilainen

6. helmikuuta 2020

Jokainen yritys joutuu muuttumaan selviytyäkseen ja menestyäkseen.

Toimintojen ja prosessien muuttaminen saatetaan vielä osata, mutta kulttuurin ja johtamistavan muutokset ovat useimmiten erityisen hankalia. Niihin ei tajuta puuttua, ja vaikka tajuttaisiinkin, harvoin osataan. 

Pekka Poukkulan vieraana muutoksesta ja sen johtamisesta keskustelemassa on monessa mukana oleva hallitusammattilainen Heikki Nuutila.

Keskustelussa mm.

 • Miksi johtamiskulttuuri on muutoksen avain?
 • Mistä johtamiskulttuurin muutos lähtee?
 • Millainen sitten on hyvä johtamiskulttuuri?
 • Entä miten huomio pitäisi jakaa kulttuurin ja johtamisen, sekä toisaalta toimintojen ja prosessien välillä?
 • Mitä ovat muutoksen johtamisen parhaita käytäntöjä ja kikkoja?

Katso ja kuuntele episodi, niin opit miten muutosta johdetaan ja siinä onnistutaan.

Voit kuunnella episodin myös suosituimmissa podcast-sovelluksissa hakemalla "Let's do it" tai linkillä https://anchor.fm/letsdoit-fiHeikki Nuutila

Heikki Nuutilaa voit seurata LinkedInissä: https://www.linkedin.com/in/heikki-nuutila-2b38281b/

Pekka Poukkula

Pekka Poukkulaa voit seurata LinkedInissä: https://www.linkedin.com/in/ppoukkula/


Mitä on In The Box -johtaminen? Vieraana Matti Apunen ja Heikki Nuutila

29. tammikuuta 2020

Mitä on In The Box -johtaminen? Ja kuinka työntekijälle annetaan oikein mitoitettu haaste ja tavoite.

Tässä episodissa Pekka Poukkulan vieraana työtekijöiden johtamisesta on keskustelemassa Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen ja kokenut hallitusammattilainen Heikki Nuutila.

Matti Apusen mukaan yksi keskeisiä johtamisen haasteita Suomessa on tavoitteiden asettamisessa. Työntekijät eivät tiedä mitä heiltä odotetaan. Tavoite voi tuntua epämääräiseltä tai liian suurelta. Ei ymmärretä kuinka siihen päästään tai minkätasoista suoritusta häneltä odotetaan.

In The Box -johtaminen asettaa tavoitteita, jotka ovat haastavia, mutta työntekijän ymmärtämiä. Häneltä ei odoteta ihmeitä, tai epämääräisiä suuria ajatuksia, vaan erinomaista suoritusta hänen ammattitaitonsa puitteissa. 

Katso ja kuuntele episodi, niin opit kuinka työntekijöille tänä päivänä tulisi tavoitteita asettaa ja niiden saavuttamista johtaa.

Mitä digitaalinen kyvykkyys on ja miten se saavutetaan? Vieraana Kari Neilimo ja Heikki Nuutila

23. tammikuuta 2020

Episodin vieraista ei osaamista puutu kun Pekka Poukkulan vieraaksi asettuvat vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo ja kokenut hallitusammattilainen Heikki Nuutila. Aineena digitaalinen kyvykkyys erityisesti PK-yrityksen näkökulmasta.


 • Mitä digitaalinen kyvykkyys on?
 • Mikä rooli johtamisella on sen saavuttamisessa?
 • Vaatiiko ulkopuoliset vai voiko sillä saavuttaa kilpailuetua?
 • Miten hankkeille asetetaan tavoitteet?
 • Minkälaisilla askeleilla kannattaa menestykseen pyrkiä?
 • Tarvitaanko digistrategiaa?
 • Minkälaisia olisi hyvät, ja ennen kaikkea realistiset, esimerkit

Katso ja kuuntele episodi, niin opit mitä digitaalinen kyvykkyys on ja miten se saavutetaan.

1 – 5 / 6